Nadzory autorskie i koordynowanie prac wykończeniowych

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji aby jej realizacja przebiegała sprawnie i zgodnie z założeniami projektu.

Prowadzimy nadzory autorskie nad pracami wykonawczymi obejmujące ustalenia z wykonawcami i odbiory robót aby budowa była dla Ciebie jak najmniejszym obciążeniem.

Przyjmując rolę pośrednika pomiędzy Inwestorem, a ekipą wykończeniową, wszelkie pytania ze strony wykonawców kierowane są w pierwszej kolejności do nas.

Po rozważeniu argumentów proponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie i po uzgodnieniu z Inwestorem przekazujemy decyzję na budowę.

Prowadzimy i koordynujemy prace wykończeniowe

■ zgranie w czasie wykonania wszystkich elementów ujętych w projekcie
■ nadzorowanie prac
■ czuwamy aby na budowie nie powstały przestoje związane z brakiem koordynacji prac poszczególnych wykonawców i dostaw materiałów.

Процесс оптимизации делится на две больших этапа: внутреннюю и внешнюю, Студия Topodin, Расширение круга постоянных клиентов, которые обеспечат вас стабильной прибылью