Standardowy zakres projektu wnętrz:

1 ETAP – koncepcja

■ Zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami  inwestora.
■ Wizyta na budowie i szczegółowa inwentaryzacja ;
■ Opracowanie minimum 2 koncepcji układu funkcjonalno-przestrzennego (rysunki dwuwymiarowe), a  wybranego wariantu w trójwymiarowym modelu z uwzględnieniem:

2 ETAP – dobór materiałów i kolorystyki

■  Wybór stylistyki wnętrz i kolorystyki materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki zasadniczych elementów wyposażenia wraz z wyborem kolorów farb;
■  Doradztwo w wyborze materiałów wykończeniowych typu:

Wizyty w sklepach. Przygotowanie zestawienia materiałów, a w razie potrzeby składanie zamówień w Państwa imieniu;

■  Doradztwo w wyborze elementów wyposażenia typu:

3 ETAP – szczegółowe rysunki dla wykonawców

■  Dokumentacja projektowo-techniczna dla wykonawców, zawierająca szczegółowe rysunki techniczne  – rzuty, przekroje, widoki ścian, detale i perspektywy:

■  Projekty mebli na indywidualne zamówienie:

Doradztwo w wyborze firm wykonawczych. Rysunki dla poszczególnych firm oraz ustalenia z wykonawcami.

4 ETAP – realizacja

■  dyspozycyjność w zakresie udzielania poszczególnym wykonawcom niezbędnych wyjaśnień
Dodatkowo oferujemy
■  nadzory autorskie
■  koordynowanie prac wykończeniowych

, Продвижение продающего сайта, Расчитай персональный календарь зачатия и дней относительно безопасного секса